תגית: בית ספר

החשיבות בחינוך לחשיבה ביקורתית

חשיבה ביקורתית הינה אחת ממיומנויות החשיבה, כמו סיעור מוחות, ניסוח שאלות, היתוך מידע, הסקת מסקנות, סיכום ידע ועוד. חשיבה ביקורתית בוחנת, על בסיס אמות מידה רציונליות, את העובדות והדעות שמוצגות, ולהיות נכון להטיל ספק במי מהעובדות והדעות. בסופו של דבר חשיבה ביקורתית תורמת להחלטה במה להאמין ובמה לא.
חשיבה ביקורתית היא מיומנות מורכבת, במיוחד בגילאים הנמוכים. גם בגילאים מתקדמים יותר, עדיין חשיבה ביקורתית לא פשוטה כיוון שהיא דורשת ידע מוקדם על התחום עליו מפעילים את הביקורת ויכולת לחפש ולמצוא תשובות בעלות ערך מתוך אותה ביקורת.

להמשיך לקרוא החשיבות בחינוך לחשיבה ביקורתית

מודעות פרסומת